Electric Appliance Zone @ Grand Home Mart Bangna

A natural industrial design of electric and appliance zone store
ออกแบบตกแต่งภายในคาเฟ่
Electric Appliance Zone @ Grand Home Mart Bangna

This project is the show room of Grand Home Mart store at Bangna area. The total decoration area was about 400 sqm. This project took a very long period of decoration time because of the big area of decorating and also the details of work. The details was that in every single decoration corner have to be perfectly fitted to an every single electric appliance items.

โครงการนี้เป็นงานออกแบบตกแต่งภายในโชว์รูมของร้านแกรนด์โฮมมาร์ทที่บางนา พื้นที่ทั้งหมดกว่า 400 ตรม. เป็นโครงการนี้ต้องใช้เวลาในการตกแต่งเนื่องจากพื้นที่มีขนาดใหญ่ และต้องตกแต่งและใส่ใจรายละเอียดของแต่มุม เนื่องจากทุกมุมมีการตกแต่งที่แตกต่าง และมีการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าเพื่อให้ใช้งานได้สมจริง