บ้านและสวนแฟร์

Home and Garden
งานบ้านและสวนแฟร์
บ้านและสวนแฟร์

บริษัท เชาว์ ครีเอทีฟ ของเราได้มีโอกาสร่วมนำเสนอผลงานการออกแบบเฟอร์นิเจอร์ในงาน บ้านและสวนแฟร์ งานแสดงสินค้าเกี่ยวกับบ้าน การตกแต่ง วงการก่อสร้าง และเรื่องราวเกี่ยวกับการออกแบบจัดสวนและพรรณไม้นานา อย่างต่อเนื่อง เป็นที่ยืนยันได้ว่า งานของเรามีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับในระดับสากล