งานสถาปนิก’59 / ASA 15

งานสถาปนิก'59 / ASA 15
งานสถาปนิก’59 / ASA 15

งานสถาปนิก เป็นงานแสดงที่สินค้าระดับนานาชาติสำหรับธุรกิจด้านสถาปัตยกรรมและการก่อสร้าง ที่ช่วยต่อยอดโอกาสความสำเร็จในวงการก่อสร้างระดับภูมิภาคอาเซียน ซึ่ง บริษัท เชาว์ ครีเอทีฟ ของเราได้มีโอกาสร่วมนำเสนอผลงานการออกแบบเฟอร์นิเจอร์ในงานนิทรรศการแสดงผลงาน งานสถาปนิก’59 ASA 15 ในปี 2559 ในผลงานการออกแบบเฟอร์นิเจอร์ไม้ การันตรีคุณภาพงานของเราเป็นที่ยอมรับในระดับสากล