Sammakorn Village @ Ram-Khamhaeng

Modern Style และคำนึงถึงการใช้งานจริง คือ เก็บรองเท้า กว่า 50 คู่ และเครื่องประดับกว่า 100ชิ้น และต้องการห้องลับไม่ต้องการให้ใครทราบว่ามีห้องนี้ในบ้าน จึงทำชั้นวางหนังสือที่เป็นบานสามารถเปิดปิดได้
ออกแบบตกแต่งภายในบ้าน ห้องแต่งตัว
Sammakorn Village @ Ram-Khamhaeng

The modern style house has fully furnished with oak wood. The large area of walk-in closet has been the dream of most of the girls. We designed walk-in closet as most of women dreamt about. The big island counter in the middle of the room can keep shoes over 50 pairs, necktie, and women accessories. Also we design the secret space in order to keep the private stuffs.

การออกแบบตกแต่งภายใน บ้านสไตล์โมเดิร์นประดับด้วยไม้โอ๊ค ตกแต่งด้วยเฟอร์นิเจอร์บิ้วอิน เราเข้าใจถึงความชอบ ความฝันของผู้หญิง จึงออกแบบตู้เสื้อผ้าบิ้วอิ้นขนาดให้ให้พอเพียงกับการเก็บของของคุณผู้หญิง ตู้ตรงกลางสามารถเก็บรองเท้าได้มากถึง 50 คู่ ยังรองรับการเก็บ ของส่วนตัวต่างๆ อาทิ เน็คไท และ เครื่องประดับ อีกด้วย รวมถึงการสร้างลูกเล่น ช่องลับเพื่อเก็บของส่วนตัวอีกด้วย